CBS zet innovatieve producten en diensten in de etalage

© Hollandse Hoogte
Op 27 september jl. lanceerde CBS het Center for Big Data Statistics, waar onderzoekers en datascientists van CBS samen met nationale en internationale partijen werken aan nieuwe statistieken op basis van big data. Tegelijkertijd ging het innovatieportaal de lucht in. Op dit portaal presenteert CBS zijn diensten en producten in ontwikkeling op het gebied van innovatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan big data, open data en plannen voor innovatie. Doel: toetsen wat potentiële gebruikers daarvan vinden. Innovatiemanager Maarten Emons: ‘Feedback van onze relaties is zeer welkom. Met dit portaal gaan we een dialoog aan met onze gebruikers en laten we zien dat we sámen innoveren.’

Experimenten

Op de voorpagina van het innovatieportaal staan de verschillende CBS-experimenten vermeld. Achter elke afbeelding vindt de lezer een beschrijving over het tussenproduct. Emons: ‘Wat daar staat mag iedereen beoordelen, gebruiken en verder ontwikkelen.’ Om wat voor experimenten en halfproducten gaat het? ‘Een voorbeeld is StatMiner. CBS stelt met de database ‘StatLine Open Data’ een grote hoeveelheid gegevens ter beschikking voor beleidsmakers, journalisten, burgers, bedrijven en onderzoekers. De informatie die in deze cijfers verborgen ligt, wordt echter niet altijd gevonden. Het doel van StatMiner is om op een visuele manier de gegevens te verkennen en het mogelijk te maken snel interessante informatie en patronen te ontdekken.’

Geluksmeter

Een ander voorbeeld dat op de innovatieportaal wordt gepresenteerd, is de Geluksmeter van CBS. Die laat de gelukscore van Nederland zien op basis van de welzijnsindex. Geïnteresseerden kunnen met behulp van een infographic hun persoonlijke gelukscore berekenen. Het derde innovatieve product is de statistiek van de verkeersintensiteiten op rijkswegen. Dat is het eerste volledig op big data gebaseerde onderzoek. Hier liggen voertuigtellingen op ruim 20.000 vaste meetpunten op Nederlandse rijkswegen buiten de bebouwde kom aan ten grondslag. CBS heeft hiervan een visualisatie gemaakt en vraagt aan gebruikers hun mening hierover.

Media

Volgens projectleider Marian Kagie zal het innovatieportaal regelmatig aangevuld worden met nieuwe producten in ontwikkeling of producten die bijna gereed zijn. ‘Het portaal is echter niet alleen bedoeld om feedback op CBS-producten te geven. Via het portaal zoeken we ook de dialoog met externe partners om samen te werken.’ Communicatieadviseur Patricia van Raam: ‘Het innovatieportaal, dat ook artikelen bevat over in het afgelopen jaar gelanceerde nieuwe innovatieve producten en diensten, is een onderdeel van de CBS-website en continue in beweging. We zullen het portaal en de producten die daarop worden gepresenteerd regelmatig breed onder de aandacht van de media brengen, onder meer via het Center for Big Data Statistics, de CBS corporate nieuwsapp, twitter en facebook.’

Transparant

Het innovatieportaal ontstond volgens Kagie na een aantal brainstormsessies
met leden van ‘Jong CBS’. ‘Dat is een vereniging van enthousiaste, jonge CBS’ers met goede ideeën voor de organisatie. Het idee van het innovatieportaal is door de innovatieafdeling van CBS opgepakt en met een aantal collega’s verder uitgewerkt.’ Is het niet een risico om als toonaangevend instituut producten te tonen die nog niet af zijn? ‘Nee’, zegt Emons. ‘Die transparantie maakt ons juist betrouwbaar. Van onze bestaande producten weet de buitenwereld: die staan. We tonen juist onze kracht door ook open te zijn over onze plannen voor verbetering en vernieuwing. Inmiddels hebben we de eerste reacties al binnen.’