Samenwerken

samenwerkende collega's
© Getty Images

Samenwerking met overheden en wetenschap is cruciaal voor het CBS om zijn wettelijke taken zo adequaat mogelijk uit te kunnen voeren. Het CBS werkt echter niet alleen samen met veel partners om een zo hoog mogelijke kwaliteit van de bestaande statistische dienstverlening te creëren maar ook om kennis en kunde met kennispartners uit te wisselen. Een samenwerking kan ook gestart worden om de kwaliteit van de statistiek naar een hoger niveau te brengen of om te werken aan innovatieve methoden van dataverzameling en –verwerking. Daarbij dient de samenwerking altijd het doel om stappen te zetten op het gebied van toekomstbestendige, relevante en onafhankelijke statistiek.

Het CBS werkt samen om diverse redenen:

  • Bestaande statistieken te verbeteren.
  • Nieuwe statistieken te ontwikkelen.
  • Statistieken meer openbaar te maken (open data).
  • Bevorderen dat statistiek volledig is en voldoende nauwkeurig is.
  • Bevorderen dat statistiek voorziet in maatschappelijke behoefte (samenleving, praktijk en wetenschap.
  • Bedrijfsvoering optimaliseren om bovenstaande te bereiken: denk daarbij aan personeelsontwikkeling, deskundigheidsbevordering en verbinding in de regio’s van vestiging.