© Sjoerd van der Hucht Fotografie

Hoe werkt het CBS?

Organisatie

Bij het CBS werken we met zo’n 2000 collega’s vanuit onze vestigingen in Den Haag, Heerlen en Bonaire. Maatschappelijke betrokkenheid is essentieel voor het CBS. We willen feiten brengen voor relevante doelgroepen in de samenleving. Bovendien doen we dit met state-of-the art technieken om statistiek te verzamelen. We werken aan zo’n 600 onderzoeken per jaar. Dit betekent dat we vrijwel dagelijks een statistiek met nieuwsbericht verzenden. Die leiden tot zo’n 50 duizend artikelen in kranten en op nieuwswebsites. Onze informatie is te vinden op de cbs-website en in de databank StatLine, waar ruim 4 duizend tabellen in staan met in totaal zo’n 14 miljard cijfers. Al die informatie is gratis beschikbaar voor iedereen.

Speerpunten

 • Betrouwbaar en onafhankelijk
  Het CBS werd in 1899 opgericht vanuit de behoefte aan onafhankelijke, betrouwbare informatie om maatschappelijke vraagstukken te begrijpen. Deze rol heeft het CBS nog altijd. De organisatie is inmiddels uitgegroeid tot een innovatieve kennisorganisatie, die voortdurend nieuwe technologieën en ontwikkelingen toepast om de kwaliteit van de gegevens en de onafhankelijke positie te kunnen blijven borgen. 
 • Veiligheid een groot goed
  Het CBS is op grond van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek bevoegd om gebruik te maken van gegevens uit registraties die in verband met het uitvoeren van een wettelijke taak worden verzameld (artikel 33 CBS-wet). Het CBS is ook bevoegd om voor statistische doeleinden persoonsgegevens te verwerken (artikel 35 CBS-wet). Het CBS mag deze gegevensbronnen uitsluitend gebruiken voor het samenstellen van statistische cijfers die niet tot individuele personen herleidbaar zijn. Het CBS heeft uitgebreide technische én organisatorische voorzieningen getroffen ter beveiliging van gegevens. Hiermee voldoet het CBS aan de AVG (Algemene Vordering Gegevensbescherming).
 • Innovatief
  De beschikbaarheid van data uit veel verschillende bronnen neemt sterk toe en de respons op vragenlijsten neemt verder af. Gebruikers vragen meer actualiteit en flexibiliteit, terwijl het CBS ook standaardisatie en een maximaal gebruik van bronnen in acht wil houden. Door een goed beeld te ontwikkelen waar het CBS de waarde van statistiek voor de samenleving kan vergroten, kunnen met nieuwe methoden en technieken betere oplossingen worden uitgedacht. Ook kunnen combinaties van databronnen meer inzicht bieden in de diverse aspecten van maatschappelijke vraagstukken. Daarbij spelen privacy en het aanscherpen van regelgeving een grotere rol.
  Innovatie is daarom cruciaal voor het CBS. Het is nodig om nu en in de toekomst kwalitatief hoogwaardige statistische informatie te leveren binnen het budget, en tevens de administratieve lasten te beperken. Als dataknooppunt van de overheid gaat het CBS door met het aanboren van nieuwe bronnen.
 • Data gedreven werken
  Maatschappelijke opgaven worden complexer. Ondersteuning van het maatschappelijk debat met feiten en het stimuleren van data gedreven werken kan hierbij helpen. Het CBS heeft hierin een belangrijke rol maar kan dat niet alleen: overheden, kennisinstellingen, onderwijsinstituten en bedrijven hebben elkaar nodig. Het CBS werkt graag samen met deze partijen. Een van de initiatieven is het data-ecosysteem, waarin een brede en diverse groep bedrijven, academische instellingen en overheden (waaronder het CBS) het totale aanbod aan data-producten en -diensten beter wil afstemmen op de behoefte bij gemeenten en provincies.

Tenslotte is kennisverspreiding voor diverse doelgroepen van groot belang om het belang van betrouwbare data in de maatschappij te benadrukken. Denk aan kinderen die de toekomstige gebruikers zijn van statistieken.