Logo en beeldmerk

We spreken liever over CBS dan over Centraal Bureau voor de Statistiek of Statistics Netherlands. Daarom bestaat het CBS-logo sinds 2015 enkel nog uit het beeldmerk, ook voor internationaal gebruik.

Het beeldmerk staat altijd op een witte achtergrond, of in een wit balkje met twee afgeronde hoeken (zie ook Basiselementen). Bij voorkeur wordt het beeldmerk in de linker bovenhoek geplaatst.

Het beeldmerk mag in combinatie met de pay-off “Voor wat er feitelijk gebeurt” worden gebruikt. De schrijfwijze staat vast en de positie ten opzichte van het beeldmerk verschilt per situatie.

logo en beeldmerk

De hoogte van het beeldmerk is minimaal 5 mm bij offline gebruik. Plaats het beeldmerk in de onderste of bovenste balk. In combinatie met het gebruik van logo’s van samenwerkingspartners staat het CBS-beeldmerk altijd in de bovenste balk. In grafieken wordt het beeldmerk in de grijze balk geplaatst (55% zwart), zodat het duidelijk is dat deze van CBS afkomstig zijn. Het beeldmerk mag ook worden toegevoegd aan de legenda als er geen grijze balk is.

Het oude CBS-logo (met de toevoeging Centraal Bureau voor de Statistiek) blijft voorlopig nog wel staan in eerder ontwikkelde websites en andere communicatiemiddelen. Bij nieuwe toepassingen gebruiken we alleen het nieuwe beeldmerk.

logo en beeldmerk samenwerkingsverbanden