De eerste CCS-leden

Aulnis de Bourouill, Johan baron d’ (1850–1930), hoogleraar economie te Utrecht.
Berg, Norbertus Petrus van den (1831–1917), directeur, later president van De Nederlandsche Bank.
Boissevain, Gideon Marie (1837–1925), bankier en econoom.
Bosch Kemper, Gerrit de (1841–1912), ambtenaar bij de hoofddirectie der Posterijen van het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid.
Broekema, Luitje (1850–1936), directeur Rijkslandbouwschool in Wageningen.

Corten, Gerard François Reinier (1833–1917), landbouwconsulent (‘wandelleraar’) bij de Limburgsche Maatschappij van Landbouw.
Dedem, Alexander, baron van (1838–1931), Tweede Kamerlid (anti-revolutionairen)
Fabius, Dammes Paulus Dirk (Paul) (1851–1931), hoogleraar in de rechtswetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Goeman Borgesius, Hendrik (1847–1917), Tweede Kamerlid (liberalen).
Greven, Hendrik Barend (1850–1933), hoogleraar economie te Leiden.

Harte van Tecklenburg, Joannes Josephus Ignatius (1853–1937), Tweede Kamerlid (rooms-katholieken).
Heldring, Balthazar (1839–1907), president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij.
Hugenpoth tot Aerdt, Godefridus Franciscus Maria baron van (1860–1930), ambtenaar op het ministerie van Justitie.
Kerdijk, Arnold (1846–1905), Tweede Kamerlid (liberalen).
Lindenhout, Johannes van 't (1836–1918), weeshuisdirecteur te Neerbosch.

Lynden, Alexander Frederik, baron van (1856–1931), ambtenaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling medische politie.
Nolet, Jacobus Joannes Gerardus (1836–1906), distillateur en koopman te Schiedam.
Pekelharing, Baltus Hendrik (1842–1922), hoogleraar economie te Delft.
Pesch, Adrianus Jacobus van (1837–1916), verzekeringswiskundige, hoogleraar wiskunde en mechanica aan de Universiteit van Amsterdam.
Plantenga, Marie Hermanus Jan (1842–1901), generaal-majoor bij de Generale Staf.

Plate, Antoine (1845–1927), reder, oprichter/directeur van de Holland-Amerika Lijn.
Polman Kruseman, Willem (1849–1918), griffier te Middelburg.
Reiger, Wybrand Adriaan (1842–1910), hoogleraar economie te Groningen.
Rot, Thomas de (1840–1915), letterzetter in Rotterdam en vakbondsbestuurder.
Saltet, Rudolph Hendrik (1853–1927), arts (bacterioloog) en hoogleraar gezondheidsleer te Amsterdam.

Stork, Dirk Willem (1855–1928), fabrikant, firmant in het bedrijf dat zijn vader stichtte, Gebr. Stork & Co. NV te Hengelo.
Verkerk Pistorius, Willem Arnold Pieter (1835–1899), directeur-generaal op het departement van Financiën.
Verschuer, Wouter Albert, baron van (1840–1898), raadsadviseur op het ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid.
Wijck, Carel Herman Aart van der (1840–1914), vice-president van de Raad van Nederlands-Indië.
Zinderen Bakker, Rindert van (1845–1927), wethouder in Opsterland.
Terug naar artikel