Gifgas

L. Schmit heeft in een artikel in het militair-historisch tijdschrift Armamentaria laten zien dat in ons land meer gifgas is gemaakt dan de hoeveelheid die nodig was om gasmaskers te testen. Er was wel degelijk een offensieve capaciteit opgebouwd. Er lag zo’n 700 ton zwaveldioxide klaar die in geprepareerde binnenvaartschepen vervoerd kon worden. Duizenden omgebouwde cilinders waren beschikbaar om gevuld te worden en door een speciale eenheid, de Gascompagnie, aan het front ingezet te worden. Schmit, L., ‘Nederland en de gifgasoor-logvoering in de Eerste Wereldoorlog’, in: Armamentaria 36 (2001), pp. 117–134.
Terug naar artikel