Filters OData v4

Icoon computer

Bij het gebruik van grote datasets kan het lang duren voor alle data is gedownload. Het is mogelijk om de data al te filteren voor het downloaden, zodat alleen de benodigde cellen worden opgevraagd. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe de wijk- en buurtinfo voor één specifiek gebied kan worden opgevraagd.

De codevoorbeelden kunnen eenvoudig naar het klembord worden gekopieerd door op de knop in het codeblok te klikken. De voorbeelden op deze pagina zijn ook gebundeld te vinden op GitHub.

Keuzemenu programmeertaal:

Om te filteren op een locatiecode is het nodig om eerst de codelijst met wijk-en buurtcodes te downloaden:

tableUrl <- "https://odata4.cbs.nl/CBS/83765NED"
wijken_en_buurtencodes <- get_odata(paste0(tableUrl,"/WijkenEnBuurtenCodes"))

Vervolgens kan er met bijvoorbeeld str_detect gezocht worden naar de code van het gewenste gebied. Dit geeft bij de naam "Amsterdam" een gemeente, drie wijken en tien buurten:

wijken_en_buurtencodes <- wijken_en_buurtencodes %>%
  filter(str_detect(Title, "Amsterdam"))
  Identifier                 Title
1 WK036214             Amsterdamse Bos
2 BU03621401         Amsterdamse Bos Noord
3 BU03621402          Amsterdamse Bos Zuid
4 GM0363                 Amsterdam
5 BU03639004            Amsterdamse Bos
6 BU03639304           Amsterdamse Poort
7 WK011406         Wijk 06 Nieuw-Amsterdam
8 BU01140600        Nieuw-Amsterdam-Centrum
9 BU01140609   Verspreide huizen Nieuw-Amsterdam
10 BU01140701           Amsterdamscheveld
11 WK039207             Amsterdamsewijk
12 BU03920701         Oude Amsterdamsebuurt
13 BU15810400    Maarn waaronder Klein Amsterdam
14 BU03520101 Gebied ten Z. van Amsterdam-Rijnkanaal

Door de link naar de dataset in get_odata(targetUrl) aan te passen kan het juiste gedeelte worden gedownload. Opdrachten aan de API beginnen met een vraagteken, waarna verschillende parameters kunnen worden ingevuld. Dit is de standaard voor HTTP GET-verzoeken. Om te filteren moet vervolgens de variabele $filter gelijkgesteld worden aan de filteropdracht, in dit geval WijkenEnBuurten eq 'GM0363'.

targetUrl <- paste0(tableUrl,"/Observations?$filter=WijkenEnBuurten eq \'GM0363\'")
data_amsterdam <- get_odata(targetUrl)

Merk op dat er enkele aanhalingstekens om codes moeten worden gezet.

Er wordt nu een tabel van slechts 89 rijen en 5 kolommen gedownload. Het is mogelijk om naar nog meer variabelen te filteren door de filteropdrachten te concateneren met and, zoals $filter=WijkenEnBuurten eq 'GM0363 ' and Measure eq 'T001036'.

Om te filteren op een locatiecode is het nodig om eerst de codelijst met wijk-en buurtcodes te downloaden:

table_url = "https://odata4.cbs.nl/CBS/83765NED"
wijken_en_buurtencodes = get_odata(table_url + "/WijkenEnBuurtenCodes")

Vervolgens kan er met bijvoorbeeld str.contains gezocht worden naar de code van het gewenste gebied. Dit geeft bij de naam "Amsterdam" een gemeente, drie wijken en tien buurten:

ams = wijken_en_buurtencodes[wijken_en_buurtencodes['Title'].str.contains("Amsterdam")]
print(ams[['Title','Identifier']])
                    Title Identifier
856              Amsterdamse Bos WK036214 
857           Amsterdamse Bos Noord BU03621401
858           Amsterdamse Bos Zuid BU03621402
859                 Amsterdam GM0363  
1375             Amsterdamse Bos BU03639004
1396            Amsterdamse Poort BU03639304
4820         Wijk 06 Nieuw-Amsterdam WK011406 
4821         Nieuw-Amsterdam-Centrum BU01140600
4824    Verspreide huizen Nieuw-Amsterdam BU01140609
4827            Amsterdamscheveld BU01140701
6250             Amsterdamsewijk WK039207 
6251          Oude Amsterdamsebuurt BU03920701
14370     Maarn waaronder Klein Amsterdam BU15810400
15756 Gebied ten Z. van Amsterdam-Rijnkanaal BU03520101

Let op: regiocodes bevatten vaak spaties. Voor het koppelen van datasets moeten deze worden opgeschoond. Door de link naar de dataset in get_odata(targetUrl) aan te passen kan het juiste gedeelte worden gedownload. Opdrachten aan de API beginnen met een vraagteken, waarna verschillende parameters kunnen worden ingevuld. Dit is de standaard voor HTTP GET-verzoeken. Om te filteren moet vervolgens de variabele $filter gelijkgesteld worden aan de filteropdracht, in dit geval WijkenEnBuurten eq 'GM0363 '.

target_url = table_url + "/Observations?$filter=WijkenEnBuurten eq 'GM0363'"
data_amsterdam = get_odata(target_url)

Merk op dat er enkele aanhalingstekens om codes moeten worden gezet.

Er wordt nu een tabel van slechts 89 rijen en 5 kolommen gedownload. Het is mogelijk om naar nog meer variabelen te filteren door de filteropdrachten te concateneren met and, zoals $filter=WijkenEnBuurten eq 'GM0363' and Measure eq 'T001036'.