Vragenlijstontwikkeling

Een survey of vragenlijstonderzoek bestaat grofweg uit een ontwerp, een benaderingsstrategie en een vragenlijst. In dit deel wordt het ontwikkelen van een vragenlijst gedetailleerd beschreven. Behandeld worden allereerst de diverse stappen van het ontwikkelproces. Vervolgens komen aan de orde het ontwerpen van enquêtevragen, het formuleren van de antwoordmogelijkheden, van toelichtingen en instructies, en de vormgeving van vragenlijsten waarbij zowel papieren als webformulieren worden besproken. Het laatste deel is gewijd aan diverse testmethoden.