Steekproeftheorie;Steekproefontwerpen en Ophoogmethoden

Indien er geen andere bronnen beschikbaar zijn om een uitspraak te doen over bepaalde karakteristieken van een doelpopulatie, wordt bij het CBS vaak gebruik gemaakt van een kanssteekproef. Dat wil zeggen, steekproeven waarbij de selectie van de eenheden uit de populatie plaatsvindt overeenkomstig een welomschreven selectiemechanisme. Dit rapport beschrijft de verschillende steekproefontwerpen en ophoogmethoden die regelmatig bij het CBS worden gebruikt.