Aanschrijfbrieven en rappelbrieven voor sociale statistieken

Een belangrijk aspect bij het verkrijgen van valide onderzoeksdata is het maximaliseren van het responspercentage. Binnen survey-onderzoek worden aanschrijfbrieven en rappelbrieven op grote schaal gebruikt om de responscijfers te verhogen. Dit rapport behandelt aandachtspunten bij het ontwerp en het gebruik van deze brieven voor sociale statistieken. Er wordt zowel een algemeen overzicht gegeven, als een overzicht van de manier waarop het CBS hiermee omgaat.