Wereldmarktprijzen per dag

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het weergeven van de  gemiddelde prijzen van producten die verhandeld worden op diverse wereldmarkten.

Doelpopulatie

Externe gegevens, bron: het financieele dagblad.

Statistische eenheid

n.v.t.

Aanvang onderzoek

2006.

Frequentie

Maand

Publicatiestrategie

De gepubliceerde prijzen zijn direct definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd
Soort onderzoek

n.v.t.

Waarnemingsmethode

De wereldmarktprijzen , gepubliceerd in het financieele dagblad, zijn dagnoteringen  op de spot- en termijnmarkten. Ingeval er meerdere noteringen op 1 dag voorkomen, wordt daarvan het gemiddelde berekend en gepubliceerd.  Als er bij een product sprake is van termijnprijzen met verschillende leveringsmaanden dan wordt genoteerd de prijs van de eerstvolgende leveringsmaand. Voor enkele koffiesoorten worden zogenaamde  indicatorprijzen genoteerd. Deze prijzen, berekend door de Internationale Cacao Organisatie (ICCO) en de Internationale Koffie Organisatie (ICO), zijn een gemiddelde van de marktprijzen van verschillende soorten koffie en cacao. Van de door het financieele dagblad gepubliceerde dagprijzen worden door het CBS gemiddelde maand- , kwartaal- en jaarprijzen berekend.