Toegevoegde waarde van de bouwnijverheid; maandcijfers

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het geven van snelle informatie over de volume-ontwikkeling van de toegevoegde waarde van de bouwnijverheid.

Domeinbeschrijving

Het onderzoek gaat over de toegevoegde waarde van de bouwnijverheid volgens de SBI 2008. Tot de bouwnijverheid behoren de SBI’s 41, 42 en 43.

Aanvang onderzoek

De reeks met als basisjaar 2010 begint in januari 2005. De reeks is op 18 maart 2013 voor het eerst gepubliceerd. De stopgezette reeks met als basisjaar 2005 gaat terug tot 2000 en is te vinden in het archief.  De stopgezette reeks op basis van de SBI 93 begint in januari 1995 en is eveneens te vinden in het archief.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

De cijfers worden ongeveer zeven weken na afloop van de verslagmaand gepubliceerd. De cijfers sluiten aan op de cijfers over de toegevoegde waarde in de Kwartaalrekeningen en de Nationale rekeningen. Hierdoor hebben de cijfers geruime tijd een voorlopig karakter.
De aansluiting op de Nationale rekeningen betreft achtereenvolgens de Voorlopige, Nader Voorlopige en Definitieve raming, en daarop volgende revisies.
De cijfers sluiten verder aan bij de uitkomsten van zowel de eerste ('flash') raming van de Kwartaalrekeningen, 6 weken na afloop van een verslagkwartaal als van de tweede ('reguliere') raming, die circa 3 maanden na afloop van een verslagkwartaal gepubliceerd wordt.
De bijstellingen worden doorgevoerd op het moment dat een nieuw maandcijfer aan de reeks wordt toegevoegd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

De toegevoegde waarde van de bouwnijverheid per maand wordt berekend op basis van de volgende bronnen:
. de maandomzetstatistiek bouwnijverheid
. de statistiek Productieve uren in de bouwnijverheid
. diverse prijsgegevens van de bouwnijverheid.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Vergelijkbaarheid

De cijfers zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Revisies

De cijfers kunnen worden aangepast op grond van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal en op grond van de aansluiting op de cijfers in de Kwartaalrekeningen en de Nationale rekeningen.