Strafrechtspraak

Doel

Een statistische beschrijving geven van de justitiële activiteiten met betrekking tot strafzaken in de verschillende fasen van een strafproces.Inzicht geven in de aard, omvang en ontwikkeling van de bijbehorende criminaliteit en de opgelegde sancties.

Doelpopulatie

Rechtbankstrafzaken die zijn ingeschreven bij een parket van het Openbaar Ministerie (OM), waarover het OM een beslissing heeft genomen en zaken die zijn afgedaan door de rechter in eerste aanleg.

Berichtgevers

Openbaar Ministerie.

Waarnemingsmethode

Rechtstreekse datalevering.

Frequentie

Doorlopend.

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Verslagperiode

Jaarlijks.

Entiteit

Strafzaak.

(Categorieën van) betrokkenen en persoonsgegevens

Aangegeven is over wie persoonsgegevens worden verwerkt (de betrokkenen) en om welke soorten van persoonsgegevens dit gaat.

(Categorie van) betrokkenen:
Personen met een strafzaak ingeschreven bij het OM, afgedaan door het OM en/of afgedaan door de rechter in eerste aanleg.

(Categorie van) persoonsgegevens:
BSN, A-nummer, vreemdelingennummer, geslacht, geboortedatum, soort persoon, woongemeente, postcode, huisnummer, woonland, geboortegemeente, geboorteland, nationaliteit, SKN-nummer, naam rechtspersoon, KvK-nummer, parketnummer

Welke bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt?

 Strafrechtelijke gegevens
 Burgerservicenummer (BSN)