Niet-financiële sector

Met niet-financieel wordt bedoeld dat de hoofdactiviteit van de ondernemingengroep niet financieel van aard is.

Terug naar artikel