Standen en beroep op de kapitaalmarkt; beleggings- en vastgoedfondsen

Wat behelst het onderzoek 

Doel

Weergave van hoe de waarde van beursgenoteerde aandelen van beleggings- en vastgoedfondsen tot stand komt als gevolg van uitgifte, terugbetalingen en overige waardemutaties.

Doelpopulatie

Alle aandelen van beleggings-en vastgoedfondsen genoteerd op Euronext Amsterdam.

Statistische eenheid

Totaal aan beursgenoteerde aandelen voor diverse soorten beleggings- en vastgoedfondsen. 

Aanvang onderzoek

Januari 2007.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig. Het definitieve cijfer wordt vastgesteld aan het einde van de eerstvolgende maand.

Hoe wordt het uitgevoerd 

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Elektronische aanlevering van beursgegevens door Euronext Amsterdam. Verzamelen van gegevens uit publicaties van beursgenoteerde beleggings-en vastgoedfondsen (jaarverslagen, persberichten). 

Berichtgevers

Euronext Amsterdam en beursgenoteerde beleggings-en vastgoedfondsen.

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

Alle cijfers hebben bij eerste publicatie een voorlopig karakter. In de daaropvolgende maand kunnen namelijk nog nieuwe of aanvullende gegevens beschikbaar komen. 

Weging

N.v.t.