Slachtofferhulpverlening, zaken

Doel

Statistische beschrijving van bij de bureaus Slachtofferhulp Nederland beëindigde zaken.

Doelpopulatie

Alle door de Bureaus Slachtofferhulp beëindigde zaken.

Berichtgevers

Slachtofferhulp Nederland

Waarnemingsmethode

De gegevens voor deze statistieken komen uit het registratiesysteem van Slachtofferhulp Nederland (Divos). Jaarlijks wordt een extractie uit Divos aan het CBS geleverd.

Frequentie

Jaarlijks

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Verslagperiode

Jaar

Entiteit

Beëindigde zaak.