Rundveestapel

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Vaststellen van het aantal runderen (de rundveestapel) aanwezig bij Nederlandse agrarische bedrijven. De gegevens worden gebruikt voor onderzoek en voor beleid (nationaal en internationaal).

Aanvang onderzoek

De rundveestapel wordt berekend sinds 1900; in de huidige vorm sinds 2008.

Frequentie

Er zijn per jaar twee peildata: 1 april en 1 december.

Publicatiestrategie

Zodra de gegevens geanalyseerd zijn, worden deze verzonden aan Eurostat. De gegevens van de peildatum 1 april worden in september gepubliceerd. De gegevens van de peildatum 1 december worden in februari van het daaropvolgende jaar gepubliceerd. De gegevens komen inhoudelijk overeen met die over de rundveestapel in de StatLine-tabellen van de Landbouwtelling.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

De berekening over peildatum 1 april is geheel gebaseerd op informatie uit de Landbouwtelling.
De berekeningen over peildatum 1 december zijn gebaseerd op de database van de Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV voor de oormerkregistratie (I&R) van runderen in Nederland. De verdeling van de runderen over de diverse rundercategorieën volgens de Landbouwtelling van 1 april van het zelfde jaar wordt gebruikt om de aantallen runderen (tellingen naar geslacht en leeftijdscategorie) volgens de I&R op 1 december toe te delen aan de rundercategorieën.

Onderzoekspopulatie

Agrarische bedrijven met runderen met een economische omvang groter dan 3 NGE die zijn vastgelegd in het Bedrijfsregistratiesysteem (BRS) van het ministerie van LNV. NGE (Nederlandse Grootte-eenheid) is een economische maatstaf waarin de omvang van een agrarisch bedrijf wordt uitgedrukt. Bedrijven kleiner of gelijk aan 3 NGE betreft zeer kleine bedrijven, gedacht moet worden aan bijvoorbeeld een bedrijf met drie melkkoeien.

Waarnemingspopulatie

Agrarische bedrijven met runderen die zijn opgenomen in het Bedrijfsregistratiesysteem (BRS) van het Ministerie van LNV.

Steekproefomvang

Niet van toepassing. De registraties zijn integraal.

Waarnemingsmethode

Registraties door Dienst Regelingen (Min LNV)

Controle- en correctiemethoden

De berekende gegevens worden vergeleken met gegevens van voorgaande teldata.

Weging

Niet van toepassing 

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De cijfers voor peildatum april zijn gebaseerd op informatie uit de Landbouwtelling. De Landbouwtelling is een integrale telling en kent een bijna volledige en kwalitatief goede respons. De cijfers voor de peildatum 1 december worden verkregen uit een integrale registratie van runderen in Nederland.