Prijzen vis, schaal- en schelpdieren uit visserij en aquacultuur

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het geven van een overzicht van de prijzen van in Nederlandse havens belangrijkste soorten aangevoerde verse vis, schaal- en schelpdieren en prijzen van in Nederland geproduceerde mosselen en oesters.

Doelpopulatie

 Vis, schaal- en schelpdieren die door Nederlandse vissersschepen andere EU-schepen in Nederlandse havens zijn aangevoerd en in Nederlandse wateren geproduceerde mosselen en oesters.

Statistische eenheid

Prijs vis, schaal- en schelpdieren naar soort.

Aanvang onderzoek

De prijzen van vers aangevoerde vis, schaal- en schelpdieren zijn maandelijks beschikbaar vanaf januari 1994. De mosselprijs is jaarlijks beschikbaar vanaf 1994 en maandelijks beschikbaar vanaf 2003. De oesterprijs is jaarlijks beschikbaar vanaf 2014.

Frequentie

Maandelijks

Publicatiestrategie

Zodra de gegevens over de prijzen van verse vis, schaal- en schelpdieren van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Mosselveiling ontvangen zijn worden deze cijfers gepubliceerd. Niet van alle, maar alleen van de economisch belangrijkste soorten aangevoerde vis worden hoeveelheden gepubliceerd. De gegevens worden doorgaans maandelijks gepubliceerd.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

De prijzen van vers aangevoerde vis, schaal- en schelpdieren zijn afkomstig van RVO. De gemiddelde mosselprijs is afkomstig van de Mosselveiling. De gemiddelde prijs van geproduceerde oesters zijn vanaf 2014 afkomstig uit de CBS Oesterênquete.

Waarnemingsmethode

De dataverzameling van vis, schaal- en schelpdieren vindt plaats door RVO en de Mosselveiling. Het CBS houdt jaarlijks de Oesterênquete onder alle Nederlandse oesterkwekers.

Berichtgevers

De berichtgevers zijn Nederlandse en andere EU-vissers en Nederlandse oestervissers en oesterkwekers.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

De prijzen van verse vis, schaal- en schelpdieren en prijzen van in Nederland geproduceerde mosselen en oesters worden gecontroleerd op plausibiliteit. Prijzen kunnen worden gecontroleerd aan hand van de diverse quota( zoals bijvoorbeeld Nederlandse quota voor gequoteerde vissoorten) en de aanbiedingsvorm van de soort vis.

Weging

Niet van toepassing

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

De prijs van verse vis, schaal- en schelpdieren en prijzen van in Nederland geproduceerde mosselen en oesters wordt nauwkeurig in euro’s geregistreerd. De prijzen worden in euro per ton gepubliceerd.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers zijn in de tijd vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Zie Controle- en correctiemethoden.