Prijsindexcijfer Reinigingsdiensten

Wat behelst het onderzoek 

Doel

Het verkrijgen van informatie over de prijsontwikkeling van reinigingsdiensten.

Doelpopulatie

Industriële reinigingsbedrijven (SBI 74701 Reiniging van gebouwen en SBI 74702 Reiniging van transportmiddelen en overige reiniging).

Statistische eenheid

Bedrijven.

Aanvang onderzoek

De start van het onderzoek is 2005. De tijdreeks van de kwartaalstatistiek loopt vanaf het vierde kwartaal van 2005.

Frequentie

Kwartaal.

Publicatiestrategie

De cijfers voor de nieuwste periode zijn voorlopig. Die worden definitief bij de publicatie van de volgende periode. Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Schriftelijke enquêtering van een vast bedrijvenpanel. Voor de samenstelling van het panel is een representatieve steekproef getrokken uit het Algemeen bedrijfsregister van het CBS. 

Waarnemingsmethode

Voor de modelprijzen worden halverwege het kwartaal de prijzen van een aantal modeldiensten opgevraagd. De modelprijzen hebben betrekking op de meest voorkomende diensten. De diensten die de bedrijven leveren kunnen worden omschreven als: het reinigen van een gebouw of gedeelte daarvan met alle aanverwante werkzaamheden daarbij. Bij industriële reiniging wordt gevraagd naar de prijzen van inhuur van bepaalde reinigingsmachines in combinatie met bijbehorende mankrachten.

Berichtgevers

Vaste groep reinigingsbedrijven.

Steekproefomvang

Het panel voor de kwartaalstatistiek bevat 108 bedrijven.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar kennelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan. Bij het ontbreken van prijswaarnemingen (non-respons) wordt er geïmputeerd (de benodigde informatie wordt uit de overige waarnemingen wiskundig herleid).

Weging

Voor de wegingsfactoren worden omzetten uit 2004 gebruikt die door de bedrijven uit het panel zijn opgegeven, gecombineerd met omzetten uit de Productiestatistiek 2004. De gewichten van de bedrijven kunnen jaarlijks worden aangepast.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Deze statistiek is recent gestart. Daarom is het van belang te onderstrepen dat de cijfers een tentatief karakter hebben. De respons bedraagt gemiddeld 95 procent.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De opzet van de statistiek is sinds de eerste publicatie niet veranderd. De gegevens zijn dus goed vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid.