Prijsindex Beveiligings- en opsporingsdiensten

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van informatie over de prijsontwikkeling van diensten in de beveiligings- en opsporingsbranche.

Doelpopulatie

Beveiligings- en opsporingsbedrijven (SBI 7460 Beveiliging en Opsporing).

Statistische eenheid

Bedrijven.

Aanvang onderzoek

De start van het onderzoek is 2006. De tijdreeks van de kwartaalstatistiek loopt vanaf het eerste kwartaal van 2006.

Frequentie

Het onderzoek wordt elk kwartaal uitgevoerd.

Publicatiestrategie

De cijfers voor de nieuwste periode zijn voorlopig. Deze worden definitief bij de publicatie van de volgende periode. Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Schriftelijk enquêtering van een vast bedrijvenpanel. Voor de samenstelling van het panel is een representatieve steekproef getrokken uit het Algemeen Bedrijven Register van het CBS.

Waarnemingsmethode

Gerealiseerde uurtarieven. Voor gerealiseerde uurtarieven worden na afloop van het kwartaal de uren en omzetten per functie en per vakgebied opgevraagd. Het quotiënt hiervan is het gerealiseerde uurtarief. Er wordt een onderverdeling gemaakt in de vakgebieden advies, alarmopvolging, beveiliging (exclusief technische beveiliging), geld- en waardetransport, overige dienstverlening, receptiediensten en recherche/opsporing.

Berichtgevers

Vaste groep van beveiligings- en opsporingsbedrijven.

Steekproefomvang

Het panel voor deze kwartaalstatistiek bevat 60 bedrijven, zowel kleine als grote ondernemingen.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar kennelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan. Bij het ontbreken van prijswaarnemingen (non-respons) wordt er geïmputeerd (de benodigde informatie wordt uit de overige waarnemingen wiskundig herleid).

Weging

Voor de externe wegingsfactoren worden de omzetten gebruikt uit de productiestatistiek van 2005. Voor de interne wegingsfactoren worden omzetten uit 2005 gebruikt die door de bedrijven uit het panel zijn opgegeven. De gewichten van de bedrijven worden jaarlijks aangepast.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Deze statistiek is recent gestart. Daarom is het van belang te onderstrepen dat de cijfers een tentatief karakter hebben. De respons bedraagt gemiddeld 90 procent.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De opzet van de statistiek is sinds de eerste publicatie niet veranderd. De gegevens zijn dus goed vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid.