Prijsindex beroepsgoederenvervoer over de weg

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van informatie over de prijsontwikkeling van transporten over de weg (opgesplitst naar type voertuig en naar bestemming).

Doelpopulatie

Transportbedrijven.

Statistische eenheid

Bedrijven.

Aanvang onderzoek

De start van het onderzoek is 1993. Vanaf 1994 publiceert het CBS prijsindexcijfers van beroepsgoederenvervoer over de weg. Daarna heeft er een basisverlegging plaatsgevonden en worden de prijsindexcijfers nu gepubliceerd op basis van het eerste kwartaal van 2003.

Frequentie

Het onderzoek wordt elk kwartaal uitgevoerd.

Publicatiestrategie

De cijfers voor de nieuwste periode zijn voorlopig. Die worden definitief bij de publicatie van de volgende periode. Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve cijfers afwijken van de eerder gepubliceerde voorlopige cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Schriftelijke enquêtering van een vast bedrijvenpanel. Voor de samenstelling van het panel is een representatieve steekproef getrokken uit het Algemeen bedrijfsregister van het CBS.

Waarnemingsmethode

Voor de modelprijzen worden halverwege het kwartaal de prijzen van een aantal ritten opgevraagd. In de omschrijvingen van de ritten zijn diverse prijsbepalende aspecten opgenomen zoals soort goed, soort verpakking, gewicht, aantal laad- en losadressen, laad- en losplaats, inclusief of exclusief retourvracht, laden en lossen, veergelden en dergelijke. Een ander belangrijk kenmerk is of de rit wordt uitgevoerd in opdracht van een vaste of een incidentele cliënt. Het verdient de voorkeur een rit te selecteren die regelmatig uitgevoerd wordt. Als dat niet mogelijk is, wordt de omschrijving van de dienst gebaseerd op een zo realistisch mogelijke fictieve rit. Hiervoor wordt vervolgens een offerteprijs opgegeven.

Berichtgevers

Vaste groep transportbedrijven (panel).

Steekproefomvang

Het panel voor de kwartaalstatistiek bevat 107 bedrijven.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar kennelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan. Bij het ontbreken van prijswaarnemingen (non-respons) wordt er geïmputeerd (de benodigde informatie wordt uit de overige waarnemingen wiskundig herleid).

Weging

De wegingsfactoren zijn gebaseerd op branche-informatie, uit de productiestatistiek goederenwegvervoer van het CBS en uit gegevens van de deelnemende transportbedrijven. Voor de reeks tot en met 2002 gaat het om de productiestatistiek 1992. Voor de reeks vanaf 2003 gaat het om de productiestatistiek 2000.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De respons bedraagt gemiddeld 95 procent.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid.

Meer informatie 

Basisverlegging Prijsindexcijfers beroepsgoederenervoer over de weg