Overige effecten; standen en beroep op de kapitaalmarkt

Wat behelst het onderzoek

Doel

Weergave van de getotaliseerde beurswaarde van effecten, anders dan obligaties of aandelen, op de Nederlandse effectenbeurs (Euronext Amsterdam). Tevens wordt weergegeven hoe deze waarde wijzigt als gevolg van het bruto beroep, aflossingen en waardemutaties.

Doelpopulatie

Alle effecten, anders dan obligaties en aandelen, van Nederlandse ondernemingen die een notering hebben op Euronext Amsterdam.

Statistische eenheid

Totaal van effecten, anders dan obligaties en aandelen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen Open end certificaten en Certificaten met beperkte looptijd. Een verdere verdeling wordt gemaakt naar:

  • Indexcertificaten (met of zonder garantie)
  • Landencertificaten
  • Grondstofcertificaten
  • Overige¬†

Aanvang onderzoek

Januari 2007

Frequentie

Maandelijks

Publicatiestrategie

Alle cijfers zijn bij eerste publicatie definitief.
Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Elektronische aanlevering van beursgegevens door Euronext Amsterdam. Verzamelen van gegevens uit publicaties van beursgenoteerde ondernemingen (prospectussen, persberichten).

Berichtgevers

Euronext, Nederlandse ondernemingen.

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

N.v.t.

Weging

N.v.t.