Obligaties; standen en beroep op de kapitaalmarkt

Wat behelst het onderzoek

Doel

Weergave van de getotaliseerde beurswaarde van obligaties op de Nederlandse effectenbeurs (Euronext Amsterdam). Tevens wordt weergegeven hoe deze waarde wijzigt als gevolg van openbare emissie, aflossingen en waardemutaties.

Doelpopulatie

Alle obligaties van Nederlandse ondernemingen of Nederlandse overheid(sinstellingen) die een notering hebben op Euronext Amsterdam.

Statistische eenheid

Totaal van obligaties per sector en valuta. De obligaties zijn onderverdeeld in de volgende sectoren: Overheid, Financiële instellingen en Niet-financiële instellingen. Voor de financiële en niet-financiële instellingen wordt een verdere onderverdeling gemaakt in euro, Amerikaanse dollar (USD) en Overige valuta..

Aanvang onderzoek

Januari 2007

Frequentie

Maandelijks

Publicatiestrategie

Alle cijfers zijn bij eerste publicatie definitief.
Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Elektronische aanlevering van beursgegevens door Euronext Amsterdam. Verzamelen van gegevens uit publicaties van beursgenoteerde ondernemingen (prospectussen, persberichten).

Berichtgevers

Euronext, Nederlandse ondernemingen en Nederlandse overheid(sinstellingen).

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

N.v.t.

Weging

N.v.t.