Nieuwbouwwoningen; outputindex bouwkosten

Wat behelst het onderzoek

Doel

Inzicht geven in de ontwikkeling van de bouwkosten van nieuwe woningen welke de aannemer in rekening brengt bij zijn opdrachtgever. Dit is dus inclusief de algemene kosten, winst en risico van de aannemer maar exclusief grondkosten en de kosten van een projectontwikkelaar of makelaar.

Doelpopulatie

Nieuwbouwwoningen.

Statistische eenheid

Nieuwbouwwoning.

Aanvang onderzoek

2018.

Frequentie

Kwartaal.

Publicatiestrategie

De cijfers zijn gedurende 4 kwartalen voorlopig.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De bron voor deze indexcijfers zijn gegevens die reeds bij het CBS aanwezig zijn. Afzonderlijke waarneming van gegevens is dus overbodig. Het basismateriaal voor deze statistiek is ontleend aan door gemeenten geregistreerde gegevens, afkomstig van door hen verstrekte bouwvergunningen voor nieuwe woningen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Binnen één referentieperiode zijn de uitkomsten van de statistiek volgtijdelijk vergelijkbaar. De volgtijdelijke vergelijkbaarheid van de reeksen met verschillende referentieperioden heeft een meer indicatief karakter.