Meetnetten Netwerk Ecologische Monitoring

Onderstaande tabel somt op voor welke soortgroepen er landelijke meetnetten in het NEM zijn en vanaf welk jaar indexen in StatLine beschikbaar komen. Ook bevat de tabel links naar de organisaties die de meetnetten coördineren. Meer informatie is te vinden in de nieuwsbrief over het Netwerk Ecologische Monitoring.

  Coördinatie Veldwerk Indexen vanaf
Planten en paddestoelen    
Vaatplanten CBS en Provincies 1999
Korstmossen KNNV Bryologische en Lichenologische werkgroep 1999
Paddestoelen in het bos NMV 1999
Vlinders en libellen
Dagvlinders De Vlinderstichting 1992
Libellen De Vlinderstichting 1998
Reptielen en amfibieën    
Reptielen RAVON 1994
Amfibieën RAVON 1997
Vogels    
Wintervogels SOVON 1980
Broedvogels SOVON 1990
Weidevogels SOVON 1990
Watervogels SOVON 1990
Zoogdieren    
Vleermuizen VZZ 1990
Dagactieve zoogdieren VZZ en SOVON 1994