Lengte van fietspaden

Wat behelst het onderzoek

Doel

Inzicht verschaffen in de lengte van het Nederlandse fietsnetwerk. Onderscheid wordt gemaakt naar fietswegkenmerken.

Doelpopulatie

Het hele fietsnetwerk volgens de classificatie van de Fietsersbond, waarop (brom-)fietsen alleen of gedeeld met andere weggebruikers is toegestaan.

Statistische eenheid

Fietsnetwerk.

Aanvang onderzoek

2022

Frequentie

Per jaar.

Publicatiestrategie

De gegevens worden in het vierde kwartaal van het verslagjaar gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Als uitgangspunt voor deze publicatie is het fietsnetwerk van de Fietsersbond gebruikt. Het fietsnetwerk in Baarle-Hertog, ontoegankelijke fietspaden en de veerponten zijn er uit gehaald. Het fietsnetwerk is dan ruimtelijk gekoppeld aan de gemeentelijke indelingen (Gemeente, Landsdeel en Provincie).Ten slotte zijn deze uitgesplitst naar de bijbehorende kenmerken en naar de gemeentelijke indelingen.

Berichtgevers

Fietsersbond.

Steekproefomvang

n.v.t.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid.

Weging

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Meet- en procesfouten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn nog niet volgtijdelijk vergelijkbaar omdat er nog geen voorgaande jaren zijn. Met komende jaren zouden ze volgens de planning wel vergelijkbaar zijn.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid.