Huizenprijzenindex (HPI) 2015=100

Wat behelst het onderzoek

Doel

De Huizenprijsindex geeft de prijsontwikkeling weer van woningen gekocht door huishoudens. De woning moet op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier.

Doelpopulatie

Verkochte woningen, nieuwe en bestaande koopwoningen

Statistische eenheid

Koopwoningen, nieuwbouw en bestaande koopwoningen

Aanvang onderzoek

De HPI is beschikbaar vanaf het eerste kwartaal van 2015. Dit geldt ook voor de onderliggende Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen (PNK). De onderliggende Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) is beschikbaar vanaf 1995. De langere reeks voor de PBK van vóór 2015 is gepubliceerd in de tabel 'Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015 = 100'.

Frequentie

Kwartaal

Publicatiestrategie

De prijsindexindexcijfers voor de HPI en de PNK zijn 1 kwartaal voorlopig. Voor de bijbehorende transactieaantallen geldt dat deze 4 kwartalen voorlopig zijn. Alle cijfers behorende bij de PBK zijn direct definitief. Circa 3 maanden na het verslagkwartaal wordt er gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De HPI wordt berekend als een gewogen gemiddelde van de PNK en de PBK. De totale verkoopwaarden van alle bestaande en nieuwbouwkoopwoningen vormen elk jaar de wegingen om de HPI samen te stellen. Een uitgebreide beschrijving van de methode is te vinden in het document 'Methodebeschrijving Huizenprijsindex '.

De PNK is gebaseerd op een steekproef van projectontwikkelaars die nieuwbouwwoningen verkopen. De aantallen en de totale verkoopwaarden die horen bij de PNK zijn gebaseerd op een integrale waarneming van woningtransacties bij het Kadaster. Een uitgebreide beschrijving van de methode is te vinden in het document 'Methodebeschrijving Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen'.

De PBK is gebaseerd op een integrale waarneming van woningtransacties bij het Kadaster. Een uitgebreide beschrijving van de methode is te vinden in het document 'Methodebeschrijving Prijsindex Bestaande Koopwoningen'.

Waarnemingsmethode

De waarneming voor de PNK vindt plaats met behulp van vragenlijsten. De waarnemingen voor de transactieaantallen voor nieuwbouw en voor de PBK vinden plaats met behulp van data van het Kadaster.

Berichtgevers

Het kadaster en bedrijven (verkopende projectontwikkelaars van nieuwbouwkoopwoningen).

Steekproefomvang

Voor de PNK geldt dat er elk kwartaal nieuwbouwtransacties worden waargenomen bij circa 300 bedrijven.