Grensarbeid

Doel

Inzicht krijgen in aantal en kenmerken van de ziekenfondsverzekerde werknemers die werkzaam zijn in Nederland en woonachtig in België of Duitsland (inkomende grensarbeid) en omgekeerd, woonachtig in Nederland en werkzaam in België of Duitsland (uitgaande grensarbeid).

Doelpopulatie

Werknemers, die op grond van wederkerigheidsverdragen betreffende de sociale verzekeringen als grensarbeider bij de Nederlandse ziekenfondsen geregistreerd staan.

Steekproefeenheid

Ziekenfondsverzekerde werknemer.

Berichtgevers

Ziekenfondsen.

Waarnemingsmethode

Enquêtering ziekenfondsen.

Frequentie

Jaarlijks, referentieperiode 31 maart van het verslagjaar.

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Verslagperiode

Jaar.

Entiteit

Persoon.