Conjunctuurgegevens eurozone

Wat behelst het onderzoek

Doel

Dit is geen CBS-onderzoek. Het CBS publiceert gegevens over de eurozone die door Eurostat zijn berekend. Het gaat om het producenten-, consumentenvertrouwen en de economische groei in de eurozone.

Doelpopulatie

n.v.t.

Statistische eenheid

n.v.t.

Aanvang onderzoek

n.v.t.

Frequentie

Producentenvertrouwen en consumentenvertrouwen maandelijks. De economische groei van de eurozone op kwartaalbasis.

Publicatiestrategie

Conform releasepolicy Eurostat.

Hoe wordt het uitgevoerd

Zie Europese Commissie - Directoraat Economic and Financial Affairs (DG ECFIN) en Eurostat

Soort onderzoek

Zie ECFIN en Eurostat

Waarnemingsmethode

Zie ECFIN en Eurostat

Berichtgevers

Lidstaten.

Steekproefomvang

n.v.t.

Controle- en correctiemethoden

n.v.t.

Weging

n.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

n.v.t.

Nauwkeurigheid

N.v.t.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

n.v.t.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Nvt