Bestuursrechtspraak

Doel

Inzicht geven in aard, omvang en afloop van bestuursrechtelijke procedures

Doelpopulatie

Procedures die bij een bestuursrechtelijk orgaan zijn ingeschreven en/of afgedaan

Berichtgevers

Rechtbanken, Centrale Raad van Beroep, gerechtshoven (belastingkamers), Hoge Raad (belastingkamer), College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Waarnemingsmethode

Rechtstreekse aanlevering

Frequentie

Kwartaal

Soort onderzoek

Integrale waarneming

Verslagperiode

Jaarlijks

Entiteit

Procedure