Aandelen obligaties; openbare emissies

Wat behelst het onderzoek

Doel

Weergave van de uitgave van aandelen en obligaties op de Nederlandse effectenbeurs (Euronext Amsterdam).

Doelpopulatie

Alle aandelen en obligaties die door Nederlandse ondernemingen of door de Nederlandse overheid(sinstellingen) worden uitgegeven en een notering krijgen op Euronext Amsterdam.

Statistische eenheid

Elke afzonderlijke uitgifte (emmisie).

Aanvang onderzoek

Januari 2001.

Frequentie

Maandelijks.

Status van de cijfers

Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig. Het definitieve cijfer wordt vastgesteld aan het einde van de eerstvolgende maand. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Verzamelen van gegevens uit emmissieprospectussen en advertenties van emmitenten.

Berichtgevers

Nederlandse ondernemingen of Nederlandse overheid.

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

N..v.t.

Weging

N.v.t.