Aandelen obligaties; beroep kap. markt

Wat behelst het onderzoek

Doel

Weergave van het beroep dat ondernemingen en overheid(sinstellingen) doen op de Nederlandse effectenbeurs (Euronext Amsterdam) voor het verkrijgen van kapitaal.

Doelpopulatie

Alle aandelen en obligaties die door Nederlandse ondernemingen of door de Nederlandse overheid(sinstellingen) worden uitgegeven voor het verkrijgen van kapitaal en een notering krijgen op Euronext Amsterdam.

Statistische eenheid

Totaal van nieuw uitgegeven aandelen en obligaties per sector. De verdeling naar sector vindt plaats op basis van de activiteiten van de instelling die effecten uitgeeft.

Aanvang onderzoek

Januari 1999.

Frequentie

Maandelijks.

Status van de cijfers

Alle cijfers zijn bij eerste publicatie voorlopig. Het definitieve cijfer wordt vastgesteld aan het einde van de eerstvolgende maand. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Elektronische aanlevering van beursgegevens door Euronext Amsterdam. Verzamelen van gegevens uit publicaties van beursgenoteerde ondernemingen (prospectussen, persberichten).

Berichtgevers

Euronext, Nederlandse ondernemingen en Nederlandse overheid(sinstellingen).

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

N.v.t.

Weging

N.v.t.