Wijziging afbakening banenpopulatie in de SWL

De Polisadministratie is de bron voor de werkgelegenheidscijfers, zoals de Statistiek Werkgelegenheid en Lonen (SWL). Deze bron is afkomstig van het UWV en is gebaseerd op het totaal van alle Loonaangiften bij de Belastingdienst. In deze administratie bevinden zich zowel banen als uitkeringen en pensioenen. De Polisadministratie is de directe of indirecte bron voor een reeks van statistieken. Op basis van deze bron wordt onder meer bepaald hoeveel werknemersbanen er zijn in Nederland, plus de daarbij behorende karakteristieken. De afbakening van werknemersbanen uit de Polis is hierin een cruciale eerste stap.

Met ingang van verslagjaar 2011 is de methode van baanafbakening uit de Polisadministratie gewijzigd. Deze wijziging is doorgevoerd, omdat uit onderzoek is gebleken dat de oude methode een deel van de banen zonder werknemersverzekering ten onrechte niet meenam bij het selecteren van banen uit de brondata. Het gaat om ongeveer 1% van het totaal aantal banen. Deze banen zijn in het algemeen evenwichtig verdeeld over de bedrijfstakken. Ongeveer één derde van de banen betreft banen van directeuren-grootaandeelhouders met een eigen bedrijf, tweederde van de banen zijn deeltijdbanen.

Vanaf verslagjaar 2011 wordt de nieuwe baanpopulatie gebruikt. Verslagjaar 2010 wordt tweemaal gepresenteerd: met de oude baanpopulatie en met de nieuwe baanpopulatie. Verslagjaren 2006 tot en met 2009 zijn met de oude baanpopulatie gemaakt.

Er zijn diverse StatLine tabellen (mede) gebaseerd op de Polisadministratie. De methodewijziging heeft gevolgen voor de cijfers in de volgende tabellen:

Werkgelegenheid (banen, lonen en arbeidsduur) in Nederland naar SBI2008:

Werkgelegenheid; kerncijfers

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, SBI2008

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, SBI2008

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, cao (SBI2008)

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, cao (SBI2008)

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, cao (SBI2008)

Banen, afstand woon-werk; regio’s

Banen, geslacht en leeftijd; regio’s

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte

Banen van werknemers; SBI2008, regio

Minimumloon

Loonstructuur (gevolgen vanaf verslagjaar 2014, te publiceren in 2016)

Arbeidskosten (gevolgen vanaf verslagjaar 2012, te publiceren in 2014)