Weging Gezondheidsenquête 2009 van de GGD regio Hart voor Brabant

Het CBS en de GGD werken samen in een pilot om de meerwaarde te onderzoeken van verrijking van de gegevens uit de GGD-gezondheidsenquêtes met gegevens van het CBS. Als onderdeel hiervan wordt in dit rapport een weging uitgevoerd op de Gezondheidsenquête 2009 van de GGD regio Hart voor Brabant, nadat deze verrijkt is met gegevens van het CBS.