Wanneer publiceert CBS nieuwe cijfers uit de nationale rekeningen?

CBS publiceert de belangrijkste macro-economische cijfers in een samenhangend systeem: de zogenaamde nationale rekeningen. Dit systeem geeft een kwantitatieve beschrijving van het economische proces in Nederland en de economische relaties met het buitenland. Voorbeelden van macro-economische indicatoren zijn het bruto binnenlands product (de economische groei) en het bruto nationaal inkomen. Lees er hieronder meer over.