Uitgaven volgens de veiligheidszorgrekeningen versus overheidsuitgaven voor openbare orde en veiligheid

Veiligheid is een hot item. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert periodiek twee statistieken over dit onderwerp. In de statistiek veiligheidszorgrekeningen (VZR) staan de uitgaven voor sociale veiligheid centraal, terwijl in publicaties over de overheidsfinanciën het beleidsterrein openbare orde en veiligheid (OOV) wordt beschreven. Tussen de uitkomsten van beide statistieken bestaat een overlap, maar er zijn ook duidelijke verschillen. Omdat ze voor verschillende doelgroepen met verschillende conceptuele en methodologische afbakeningen worden samengesteld, kunnen de cijfers van beide statistieken niet zondermeer met elkaar worden vergeleken en zijn ze niet overal even geschikt voor.