Transport in Nederland

Met een aandeel van rond de 4,5 procent van de totale toegevoegde waarde is de bedrijfstak transport kleiner dan de handel en horeca, overheid, zorg en zakelijke dienstverlening, maar groter dan de delfstoffenwinning, openbaar nut en chemische industrie. De omvang is dan misschien gering, iedereen is er van afhankelijk. In dit rapport worden gegevens over de transportsector gepresenteerd, gezien vanuit het gangbare economisch perspectief. Dit rapport is samengesteld in opdracht van het KennisInstituut voor Mobiliteitsbeleid (KIM) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.