Seizoen- en werkdagcorrectie op macro-economische kwartaalcijfers

De aanwezigheid van de seizoenpatronen en kalendereffecten verstoren het zicht op korte- en langtermijnontwikkelingen. Om de verstoringen zo goed mogelijk te verwijderen wordt een seizoen- en werkdagencorrectie uitgevoerd.