Revisie Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) vanaf januari 2014

Op 21 februari 2013 is een nieuwe reeks (2010=100) gepubliceerd met referentiejaar 2010. De gebruikte gewichten voor deze reeks zijn gebaseerd op de waarde van de totale woningvoorraad. Bij de vorige reeks (2005=100) waren de gewichten alleen gebaseerd op de waarde van de woningen die zijn verkocht in een recent jaar. Vanaf verslagmaand januari 2014 zijn de gewichten van de PBK verder aangescherpt, zodat deze nog beter aansluiten op het doel van de PBK. Deze nieuwe gewichten zijn gebaseerd op de totale voorraad koopwoningen. Deze revisie is doorgevoerd vanaf de eerste verslagperiode van 2008. Uit onderzoek blijkt dat het effect van deze revisie op de PBK zeer klein is.