Regionale rekeningen: Regional GVA Inventory

De regionale rekeningen spelen een belangrijke rol bij het toedelen van Europese structuurfondsen. De hoogte van de bruto toegevoegde waarde (Gross Value Added = GVA) per regio wordt gehanteerd als maatstaf voor een deel van de subsidies.

De cijfers over de toegevoegde waarde per regio sluiten aan op de nationale rekeningen en worden samengesteld volgens Europese richtlijnen. Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, verzamelt deze cijfers en ziet toe op de kwaliteit. In het kader van harmonisatie en transparantie dienen de lidstaten inzicht te geven in de gehanteerde bronnen en methoden. Voor de nationale rekeningencijfers wordt, eens per revisieperiode, een zogenaamde GNI Inventory samengesteld (GNI = Gross National Income = bruto nationaal inkomen), vooral met het oog op de afdracht van de lidstaten aan de Europese Unie. De meest recente GNI Inventory voor Nederland is elders op de CBS-website te vinden (eveneens onder het thema Macro-economie). Voor de regionale rekeningencijfers is onderstaande Regional GVA Inventory samengesteld.

Regional GVA compilation table

List of industries