Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie 2015 RVO CBS

Het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie beschrijft hoe de productie en het verbruik van hernieuwbare energie berekend wordt en welke keuzes worden gemaakt bij de implementatie van de hernieuwbare energieberekeningen uit de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie en de EU-Verordening voor energiestatistieken. De cijfers over hernieuwbare energie die nu op de CBS website staan over hernieuwbare energie zijn nog gebaseerd op het Protocol uit 2010 van Agentschap NL. In juni zal het CBS gereviseerde cijfers over hernieuwbare energie publiceren op basis van het nieuwe Protocol uit 2015.