Prijs- en volumeindices voor de ouderenzorg: nieuwe methoden en resultaten op basis van NZA-data 1998-2006

In deze nota zijn nieuwe methoden voorgesteld om prijs- en volume-indices te berekenen voor het deel van de verpleging, verzorging en thuiszorg (‘ouderenzorg’) dat uit de AWBZ gefinancierd wordt.