Prestaties verkeer en vervoer

Deze nota geeft een overzicht van de stand van zaken van het samenstellen van gegevens over verkeersprestaties voor de personenauto voor de jaren 2003 en 2004. Het betreft hier de eerste resultaten voor de personenauto.