OViN 2015 plausibiliteitsrapportage

Let op; deze publicatie bevat een erratum.

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd bij de opmaak van tabel 7.2.3 ‘Kilometers wegverkeer regulier en beroepsmatig exclusief wegvervoer met vrachtwagens’, avondspits op werkdagen, pagina 31–32. De cijfers over de avondspits zijn gecorrigeerd, de cijfers over de andere tijdvakken klopten wel.

In deze rapportage worden de resultaten uit het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2015 gepresenteerd en de plausibiliteit ervan geëvalueerd.