Ophoogmethode bij statistiek Operaties in het ziekenhuis

De statistiek Operaties in het ziekenhuis heeft bij de waarneming te maken met een registratie die niet compleet is. Om toch uitspraken te doen over alle operaties, wordt voor deze ontbrekende gegevens opgehoogd. De onderregistratie komt op twee manieren voor. Hieronder volgt een uitleg.

Van de geheel missende opnamen is wel het soort opname bekend (dagopname of klinische opname) en welk specialisme het betreft. Op basis van deze gegevens heeft de registratiehouder de gegevens van de niet geregistreerde ziekenhuisopnamen bijgeschat uit de wel geregistreerde opnamen bij vergelijkbare ziekenhuizen in hetzelfde verslagjaar. Deze gegevens worden in dit onderzoek gebruikt, met uitzondering van enkele ziekenhuizen vanaf verslagjaar 2006, waarvoor het CBS zelf de ontbrekende gegevens heeft bijgeschat op basis van de wel geregistreerde opnamen van hetzelfde ziekenhuis in een eerder jaar. Dit was noodzakelijk vanwege de ziekenhuisspecifieke kenmerken van deze opnamen.

Voor de ziekenhuizen waarbij slechts de registratie van (operatieve) verrichtingen ontbreekt, zijn de missende verrichtingen bijgeschat. Dit gebeurt voor de algemene ziekenhuizen op basis van gegevens van andere algemene ziekenhuizen, uit hetzelfde jaar. Voor instellingen in de categorie Top Klinische Zorg wordt bijgeschat met gegevens van andere Top Klinische Zorg instellingen. Voor de categorale en academische ziekenhuizen wordt gebruik gemaakt van gegevens van hetzelfde ziekenhuis uit een eerder jaar vanwege het specifieke karakter van deze ziekenhuizen. Er wordt dan gebruik gemaakt van verrichtingengegevens uit het meest recente beschikbare jaar. Bij de bijschatting wordt gebruik gemaakt van de volgende bekende (geregistreerde) gegevens van de opnamen: zorgtype (dagopname of klinische opname), diagnose, specialisme, verpleegduur, leeftijd en geslacht. Op basis van deze kenmerken worden de bijbehorende verrichtingengegevens geïmputeerd uit de opnamen van de ziekenhuizen die wel volledig registreren.