Onverzekerden tegen ziektekosten 2006 - nieuwe methode

Bij het bepalen van het aantal onverzekerden tegen ziektekosten in 2008 is de methode gebruikt, die besproken wordt in onderstaand artikel ‘Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2006 - nieuwe methode’. Echter, het cijfer voor 2008 valt aanzienlijk lager uit dan eerder gepubliceerde cijfers over het aantal onverzekerden in 2006 en 2007, die uitkwamen op ruim 240 respectievelijk 230 duizend onverzekerden. Het blijkt dat een aantal zorgverzekeraars als gevolg van aanloopproblemen in de aanlevering voor de jaren 2006 en 2007 een te laag aantal bij hen ingeschreven verzekerden tegen ziektekosten gerapporteerd heeft aan het Sectoraal Aanspreekpunt Zorgverzekeringen. In de berekeningsmethodiek van het CBS leidt deze onderrapportage van het aantal verzekerden tot een overschatting van het aantal onverzekerden in beide jaren.
De cijfers die vermeld staan in het artikel ‘Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2006 - nieuwe methode’ zijn door deze onderrapportage van het aantal verzekerden niet meer correct.
Er wordt in overleg met de betrokken partijen nader onderzoek gedaan naar de omvang van deze onderregistratie. De uitkomsten zullen naar verwachting leiden tot een neerwaartse bijstelling van de gepubliceerde aantallen onverzekerden over 2006 en 2007. Onder de voorwaarde dat het geactualiseerde register van alle verzekerden op korte termijn beschikbaar is, kunnen de herziene cijfers rond 1 augustus beschikbaar zijn.

Het aantal onverzekerden tegen ziektekosten 2006 - nieuwe methode: