Onderzoeksrapport 'Go with the dataflow! Analysing the Internet as a data source (IaD)'

In de capita selecta van de editie 2007 van de publicatie ‘De digitale economie’ wordt melding gemaakt van een onderzoek dat ten tijde van het samenstellen van de publicatie door onderzoeksbureau Dialogic werd uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken. Dialogic werkte daarbij samen met de vakgroep Informatiekunde van de Universiteit Utrecht. Het conceptrapport is beschikbaar op de website van het Ministerie van Economische Zaken. Het is ook mogelijk via de website van het ministerie commentaar te geven op de resultaten van het onderzoek.