Onderzoeksbeschrijving Statistiek Consumentenprijsindices

Het CBS berekent en publiceert maandelijks de consumentenprijsindex (CPI). De CPI geeft de  prijsontwikkeling weer van goederen en diensten die huishoudens aanschaffen voor consumptie