NKO 2012: Selectiviteit van de respons en vertekening van doelkenmerken

In de periode na de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 is het Nationaal Kiezersonderzoek (NKO) gehouden onder stemgerechtigden in Nederland. Het NKO wordt sinds 1971 bij elke Tweede Kamerverkiezing georganiseerd door de Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON). Het CBS was ook in 2012 betrokken bij de uitvoering. In het NKO komen onder meer vragen aan bod over het stemgedrag, de belangstelling voor politieke onderwerpen en meningen over politieke standpunten en kwesties. De opzet van het NKO is in 2012 ingrijpend gewijzigd. In dit rapport staat de selectiviteit van de respons en de vertekening van enkele doelkenmerken van het NKO 2012 centraal.