Modelleren van methodebreuken in maandcijfers over de beroepsbevolking - resultaten op nationaal niveau

De maandelijkse schattingen over de beroepsbevolking zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking. De waarneemstrategie van de EBB is in 201 en in 2012 gewijzigd. In dit document wordt de schattingsmethodiek volgens de internationale (ILO) definitie beschreven en hoe deze is aangepast om met de wijzigingen ten gevolge van de veranderingen in de waarneming rekening te houden.